EM_GETEVENTMASK

Het bericht EM_GETEVENTMASK haalt het masker gebeurtenis voor een besturingselement rich edit. De gebeurtenis masker Hiermee geeft u aan welke meldingen het besturingselement naar de bovenliggende venster verzendt.

EM_GETEVENTMASK wParam = 0;  / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0;  / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert het masker gebeurtenis voor het besturingselement rich edit.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten

Index