EM_GETOLEINTERFACE

Het EM_GETOLEINTERFACE bericht haalt een IRichEditOle -object dat een client gebruiken kan om een besturingselement rich edit de OLE-functionaliteit toegang te.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
lParam (LPARAM) = (LPVOID ver *) ppObject 
 

Parameters

ppObject
Adres waar het besturingselement een pointer naar het object IRichEditOle opgeslagen . Het besturingselement wordt de functie AddRef voor het object alvorens terug te keren, dus de aanroepende toepassing de functie vrijgeven noemen moet wanneer het is gedaan met het object.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert een andere waarde dan nul als het succesvol is, of anders nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten, IRichEditOle

Index