EN_DROPFILES

De melding EN_DROPFILES bericht van een RTF-besturingselement bovenliggende venster dat de gebruiker probeert om drop bestanden in het besturingselement. Een besturingselement rich edit verzendt dit bericht melding in de vorm van een WM_NOTIFY bericht wanneer zij ontvangt de bericht WM_DROPFILES.

EN_DROPFILES wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENDROPFILES ver *) lpEnDropFiles 
 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpEnDropFiles
Aanwijzer naar een ENDROPFILES structuur.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert een andere waarde dan nul om de bewerking neerzetten of nul te negeren de daling.

Opmerkingen

Voor een besturingselement rich edit WM_DROPFILES berichten te ontvangen, moet het bovenliggende venster het besturingselement registreren als een neerzetbestemming met behulp van de functie DragAcceptFiles . Het besturingselement registreren zelf niet.

EN_DROPFILES meldingen ontvangen, geeft u de vlag ENM_DROPFILES in het masker met het EM_SETEVENTMASK bericht verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit Notification-berichten, DragAcceptFiles, ENDROPFILES, WM_DROPFILES, WM_NOTIFY

Index