EM_GETWORDWRAPMODE

Deze eigenschap haalt de huidige tekstterugloop en opties voor word breken voor het besturingselement rich edit. Dit bericht is alleen beschikbaar in Aziatische versies van het besturingssysteem.

EM_GETWORDWRAPMODE
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) 0 

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert de huidige tekstterugloop en word breken opties.

Opmerkingen

Dit bericht moet niet verzonden worden door de toepassing gedefinieerde woord breken procedure.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten

Index