IRichEditOle::SaveCompleted

Een besturingselement rich edit vertelt dat de meest recente opslaan bewerking is voltooid, en dat het moet vasthouden aan een verschillende opslag voor het object.

 HRESULT SaveCompleted ()  LANG  iob, LPSTORAGE  lpstg  );
 

Parameters

iob
Index van het object waarvan opslag is wordt opgegeven. Als deze parameter REO_IOB_SELECTION is, wordt het geselecteerde object gebruikt.
pstg
Nieuwe opslag voor het object. Als de opslag niet NULL is, releases het besturingselement rich edit in plaats daarvan elke opslag is momenteel houden voor het object en gebruikt dit nieuwe opslag.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Gebruik GetScode een SCODE ophalen. S_OK kan op succes of E_INVALIDARG worden als de index ongeldig is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle

Index