Verwijzing naar het besturingselement Rich Edit

De berichten, meldingen en structuren rich edit besturingselementen zijn als volgt ingedeeld is gekoppeld. Sommige van deze application programming interface (API) elementen worden ook gebruikt met bewerken besturingselementen.

Opmaak

CHARFORMAT
CHARFORMAT2
EM_GETCHARFORMAT
EM_GETPARAFORMAT
EM_GETRECT
EM_SETBKGNDCOLOR
EM_SETCHARFORMAT
EM_SETEVENTMASK
EM_SETPARAFORMAT
EM_SETRECT
PARAFORMAT2

Selectie en Hit testen

CHARRANGE
EM_CHARFROMPOS
EM_EXGETSEL
EM_EXSETSEL
EM_GETFIRSTVISIBLELINE
EM_GETSEL
EM_HIDESELECTION
EM_POSFROMCHAR
EM_SELECTIONTYPE
EM_SETSEL
EN_SELCHANGE
SELCHANGE

Tekst operaties

EM_EXLIMITTEXT
EM_FINDTEXT
EM_GETLIMITTEXT
EM_GETSELTEXT
EM_GETTEXTRANGE
EM_REPLACESEL
EM_SETLIMITTEXT
FINDTEXT
TEXTRANGE

Word en regeleinden

EM_EXLINEFROMCHAR
EM_FINDWORDBREAK
EM_GETWORDBREAKPROC
EM_SETWORDBREAKPROC
EM_GETWORDBREAKPROCEX
EM_SETWORDBREAKPROCEX
EditWordBreakProcEx

Lijnen en schuiven

EM_GETLINE
EM_GETLINECOUNT
EM_GETTHUMB
EM_LINEFROMCHAR
EM_LINEINDEX
EM_LINELENGTH
EM_LINESCROLL
EM_SCROLL
EM_SCROLLCARET

Acties bewerken

EM_CANPASTE
EM_CANUNDO
EM_EMPTYUNDOBUFFER
EM_PASTESPECIAL
EM_UNDO

Streams

EDITSTREAM
EM_STREAMIN
EM_STREAMOUT

Afdrukken

EM_DISPLAYBAND
EM_FORMATRANGE
EM_SETTARGETDEVICE
FORMATRANGE

Bodemloze Rich Edit besturingselementen

EM_REQUESTRESIZE
EN_REQUESTRESIZE
REQRESIZE

OLE-Interfaces

IRichEditOle
IRichEditOleCallback

Diversen

EM_GETEVENTMASK
EM_GETIMECOLOR
EM_GETIMEOPTIONS

EM_GETMODIFY

EM_GETOPTIONS
EM_GETPUNCTUATION

EM_GETWORDWRAPMODE

EM_SETEVENTMASK

EM_SETIMECOLOR

EM_SETIMEOPTIONS

EM_SETEVENTMASK

EM_SETMODIFY
EM_SETREADONLY
EM_SETOPTIONS
EM_SETPUNCTUATION
EM_SETWORDWRAPMODE
EN_CHANGE
EN_CORRECTTEXT
EN_DROPFILES
EN_ERRSPACE
EN_HSCROLL
EN_IMECHANGE
EN_KILLFOCUS
EN_MAXTEXT
EN_MSGFILTER
EN_OLEOPFAILED
EN_PROTECTED

EN_SAVECLIPBOARD
EN_SETFOCUS

EN_STOPNOUNDO
EN_UPDATE
EN_VSCROLL
WM_CONTEXTMENU
WM_CTLCOLOREDIT

COMPCOLOR
ENCORRECTTEXT
ENDROPFILES
ENOLEOPFAILED
ENPROTECTED
ENSAVECLIPBOARD
INTERPUNCTIE
MSGFILTER

Index