EM_SETOLECALLBACK

Het bericht EM_SETOLECALLBACK geeft een besturingselement rich edit een IRichEditOleCallback -object dat het besturingselement gebruikt om OLE-gerelateerde bronnen en informatie van de client.

EM_SETOLECALLBACK wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (IRichEditOleCallback ver *) lpObj 
 

Parameters

lpObj
Aanwijzer naar een IRichEditOleCallback -object. Het besturingselement wordt de functie AddRef voor het object alvorens terug te keren.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert een andere waarde dan nul als succesvol of anders nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten

Index