EndUpdateResource

De functie EndUpdateResource eindigt een update van de resource in een uitvoerbaar bestand.

BOOL EndUpdateResource ()  OMGAAN met  hUpdate, / / update-bestand verwerkenBOOLfDiscard / / schrijf vlag);
 

Parameters

hUpdate
Greep waarmee in een resource-update. Dit handvat is geretourneerd door de functie BeginUpdateResource.
fDiscard
Hiermee bepaalt u of resource updates schrijven naar een uitvoerbaar bestand. Als deze parameter TRUE is, worden geen wijzigingen aangebracht in het uitvoerbare bestand. Als het FALSE is, worden de wijzigingen aangebracht.

Retourwaarden

Als de functie slaagt en de wijzigingen van de geaccumuleerde resource opgegeven door het aanroepen van de functie UpdateResource worden geschreven naar het opgegeven uitvoerbare bestand, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Kernel32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index