NORMALMENUITEM

De NORMALMENUITEM structuur bevat informatie over elk item in een menu resource die niet een menu of aan een submenu geopend. De structuur definitie gegeven is hier voor uitleg alleen; het is niet aanwezig in elk bestand standaardkoptekst.

struct NORMALMENUITEM {woord resInfo; 
    szOrOrd menuText; 
} 
 

Leden

resInfo
Een set van bits vlaggen die welk soort menu-item aangeven. Dit lid kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis
MFR_END Het menu-item is de laatste in dit submenu of menu resource; Deze vlag wordt intern gebruikt door het systeem.
MFR_POPUP Het menu-item opent een menu of aan een submenu; de vlag wordt intern gebruikt door het systeem.

menuText
Hiermee geeft u een op null eindigende Unicode-tekenreeks die de tekst van dit menu-item bevat. Er is geen vaste limiet op de grootte van deze tekenreeks.

Opmerkingen

Er is een NORMALMENUITEM structuur voor elk menu-item dat niet een menu of aan een submenu geopend. De vorige menu-item in een menu geven door het lid resInfo op MFR_END.

Een menu scheidingsteken is een speciaal type menu-item dat is inactief maar wordt weergegeven als een balk scheidingslijnen tussen twee actieve menu-items. Een menu scheidingsteken aangeven door het verlaten van de menuText lid leeg.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource structuren, MENUHEADER, MENUITEMINFO, POPUPMENUITEM

Index