Opsommen van middelen

Drie Win32 functies waarmee een toepassing voor het verkrijgen van lijsten van brontypen, namen en talen in een opgegeven module. De functie EnumResourceTypes bevat een lijst van typen in de module gevonden, biedt de functie EnumResourceNames de naam van elke resource binnen een bepaald type resource, en de EnumResourceLanguages functie biedt de taal van elke resource van een opgegeven naam en type. Deze functies en hun bijbehorende callback functies inschakelen toepassingen een lijst van alle bronnen in een module maken. Dit proces is beschreven in een lijst met resources maken.

Index