CURSORSHAPE

De CURSORSHAPE structuur bevat informatie over een cursor.

typedef struct tagCURSORSHAPE {/ / cs int xHotSpot; 
  int yHotSpot; 
  int cx; 
  int cy; 
  int cbWidth; 
  BYTE Vliegtuigen; 
  BYTE BitsPixel; 
} CURSORSHAPE, VER * LPCURSORSHAPE 
 

Leden

xHotSpot
Hiermee geeft u de horizontale positie van de hot spot, relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bitmap cursor.
yHotSpot
Hiermee geeft u de verticale positie van de hot spot, relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bitmap cursor.
cx
De breedte, in pixels, van de cursor.
cy
Hiermee geeft u de hoogte, in pixels, van de cursor.
cbWidth
Breedte, in bytes, van de cursor bitmap.
Vliegtuigen
Hiermee geeft u het aantal vliegtuigen van kleur.
BitsPixel
Hiermee geeft u het aantal bits gebruikt om aan te geven de kleur van één pixel in de cursor.

Opmerkingen

Wanneer een toepassing een cursor handvat overgaat naar de LockResource functie, de functie geeft een pointer naar een buffer met informatie over de cursor. Een toepassing kan de CURSORSHAPE structuur gebruiken voor toegang tot de informatie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource structuren, LockResource

Index