EnumResourceNames

De EnumResourceNames functie zoekt een module voor elke resource van het opgegeven type en de naam van elke resource wordt gezocht naar een toepassing gedefinieerde callback-functie.

BOOL EnumResourceNames ()  HINSTANCE  hModule, / / behandeling van resource-moduleLPCTSTRlpszType, / / pointer naar resource typeENUMRESNAMEPROClpEnumFunc, / / pointer naar callback functieLangelParam / / toepassing gedefinieerde parameter);
 

Parameters

hModule
Ingang naar de module waarvan het uitvoerbare bestand bevat de middelen waarvoor de namen moeten worden ge´nventariseerd. Als deze parameter NULL is, de functie opgesomd de resourcenamen in de module gebruikt voor het maken van het huidige proces.
lpszType
Aanwijzer naar een op null eindigende tekenreeks opgeven de naam van de resource waarvoor de naam is wordt ge´nventariseerd. Standaardbrontypen, voor kan deze parameter een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
RT_ACCELERATOR Accelerator tabel
RT_ANICURSOR Bewegende cursor
RT_ANIICON Geanimeerde pictogram
RT_BITMAP Bitmapbron
RT_CURSOR Hardwareafhankelijke cursor resource
RT_DIALOG Het dialoogvenster
RT_FONT Font resource
RT_FONTDIR Lettertype directory resource
RT_GROUP_CURSOR Hardware-onafhankelijke cursor resource
RT_GROUP_ICON Hardware-onafhankelijke pictogram resource
RT_HTML HTML-document
RT_ICON Hardwareafhankelijke pictogram resource
RT_MENU Menu resource
RT_MESSAGETABLE Bericht-lijstingang
RT_PLUGPLAY Plug en play resource
RT_RCDATA Toepassing gedefinieerde resource (ruwe gegevens)
RT_STRING Tekenreeks-lijstingang
RT_VERSION Versie resource
RT_VXD VXD

lpEnumFunc
Aanwijzer aan de callback functie wordt aangeroepen voor elke opgesomde resourcenaam. Voor meer informatie, Zie EnumResNameProc.
lParam
Hiermee geeft u een door de toepassing gedefinieerde waarde doorgegeven aan de callback functie. Deze parameter kan worden gebruikt in de foutcontrole.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De EnumResourceNames functie blijft resourcenamen totdat de callback functie onwaar retourneert of alle resourcenamen hebben ge´nventariseerd opsommen.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Kernel32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows en Windows NT.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, EnumResNameProc, EnumResourceLanguages, EnumResourceTypes

Index