FONTDIRENTRY

De FONTDIRENTRY structuur bevat informatie over een individuele lettertype in een lettertype bronnengroep. De structuur definitie gegeven is hier voor uitleg alleen; het is niet aanwezig in elk bestand standaardkoptekst.

struct FONTDIRENTRY {woord dfVersion; 
  DWORD-dfSize; 
  char dfCopyright [60]; 
  WORD dfType; 
  WORD dfPoints; 
  WORD dfVertRes; 
  WORD dfHorizRes; 
  WORD dfAscent; 
  WORD dfInternalLeading; 
  WORD dfExternalLeading; 
  BYTE dfItalic; 
  BYTE dfUnderline; 
  BYTE dfStrikeOut; 
  WORD dfWeight; 
  BYTE dfCharSet; 
  WORD dfPixWidth; 
  WORD dfPixHeight; 
  BYTE dfPitchAndFamily; 
  WORD dfAvgWidth; 
  WORD dfMaxWidth; 
  BYTE dfFirstChar; 
  BYTE dfLastChar; 
  BYTE dfDefaultChar; 
  BYTE dfBreakChar; 
  WORD dfWidthBytes; 
  DWORD-dfDevice; 
  DWORD-dfFace; 
  DWORD-dfReserved; 
  char szDeviceName []; 
  char szFaceName []; 
} 
 

Leden

dfVersion
Hiermee geeft u een gebruiker gedefinieerde versienummer voor de resourcegegevens die hulpmiddelen gebruiken kunnen om te lezen en schrijven van resource-bestanden.
dfSize
Geeft de grootte van het bestand, in bytes.
dfCopyright [60]
Bevat een 60-tekenreeks met copyrightinformatie van de leverancier van het lettertype.
dfType
Hiermee geeft u het type lettertypebestand.
dfPoints
Hiermee geeft u de puntgrootte waartegen deze tekenset ziet er het beste.
dfVertRes
Hiermee geeft u de verticale resolutie, in dots per inch, waartegen deze tekenset werd gedigitaliseerd.
dfHorizRes
Hiermee geeft u de horizontale resolutie, in dots per inch, waartegen deze tekenset werd gedigitaliseerd.
dfAscent
Hiermee geeft u de afstand vanaf de bovenkant van een karakter definitie cel tot de basislijn van het typografisch lettertype.
dfInternalLeading
Hiermee geeft u het bedrag van toonaangevende binnen de grenzen die zijn ingesteld door de dfPixHeight -lid. Accenttekens en andere diakritische tekens kunnen optreden op dit gebied.
dfExternalLeading
Hiermee geeft u de hoeveelheid extra leidt dat de toepassing wordt toegevoegd tussen rijen.
dfItalic
Hiermee geeft u een cursief lettertype als niet gelijk is aan nul.
dfUnderline
Hiermee geeft u een onderstreepte lettertype als niet gelijk is aan nul.
dfStrikeOut
Hiermee geeft u een strikeout lettertype als niet gelijk is aan nul.
dfWeight
Hiermee geeft u het gewicht van het lettertype in het bereik 0 tot en met 1000. Bijvoorbeeld, 400 is Romeinse en 700 is vet. Als deze waarde nul is, wordt een standaard gewicht wordt gebruikt. Zie voor aanvullende gedefinieerde waarden, de beschrijving van de LOGFONT structuur.
dfCharSet
Hiermee geeft u de tekenset van het lettertype. Zie de beschrijving van de LOGFONT structuur voor vooraf gedefinieerde waarden,.
dfPixWidth
Hiermee geeft u de breedte van het raster waarop een vector lettertype was gedigitaliseerd. Voor rasterlettertypen, als het lid niet gelijk is aan nul, vertegenwoordigt het de breedte voor alle tekens in de bitmap. Als het lid gelijk aan nul is, heeft het lettertype variabele-breedte tekens.
dfPixHeight
Hiermee geeft u de hoogte van de bitmap teken voor rasterlettertypen of de hoogte van het raster waarop een vector lettertype was gedigitaliseerd.
dfPitchAndFamily
Hiermee geeft u de toonhoogte en de familie van het lettertype. Voor meer informatie, zie de beschrijving van de LOGFONT structuur.
dfAvgWidth
Hiermee geeft u de gemiddelde breedte van de tekens in het lettertype (over het algemeen gedefinieerd als de breedte van de letter x). Deze waarde omvat niet de overhang vereist voor vet of cursief karakters.
dfMaxWidth
Hiermee geeft u de breedte van de breedste teken in het lettertype.
dfFirstChar
Hiermee geeft u de eerste tekencode gedefinieerd in het lettertype.
dfLastChar
Hiermee geeft u de laatste tekencode gedefinieerd in het lettertype.
dfDefaultChar
Hiermee geeft u het teken ter vervanging van tekens niet in het lettertype.
dfBreakChar
Hiermee geeft u het teken dat wordt gebruikt voor het definiŽren van woordafbreking voor uitvulling van tekst.
dfWidthBytes
Hiermee geeft u het aantal bytes in elke rij van de bitmap. Deze waarde is altijd zelfs zo dat de rijen op woordgrenzen beginnen. Vectorlettertypen, voor heeft dit lid geen betekenis.
dfDevice
Geeft de offset in het bestand op een op null eindigende tekenreeks de naam van een apparaat. Voor een generieke lettertype is deze waarde nul.
dfFace
Geeft de offset in het bestand naar een op null eindigende tekenreeks that names het lettertype.
dfReserved
Dit lid is gereserveerd.
szDeviceName
Matrix die een op null eindigende tekenreeks die de naam van het apparaat als dit lettertypebestand is aangewezen voor een specifiek apparaat bevat.
szFaceName
Matrix die bevat een op null eindigende tekenreeks die de naam van het lettertype van het lettertype aangeeft.

Opmerkingen

Er is een FONTDIRENTRY structuur voor elk lettertype in de.RES bestand. Toepassingen die genereren.RES bestanden met font resources moeten ook toevoegen aan het bestand een FONTDIRENTRY structuur voor elk lettertype.

Lettertype verklaringen kunnen worden gemengd met andere resource verklaringen in de.RC file because lettertypen hoeft niet te worden aaneengesloten in de.RES bestand.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource structuren, DIRENTRY, FONTGROUPHDR, LOGFONT

Index