SetMenuDefaultItem

De functie SetMenuDefaultItem stelt de standaard menu-item voor het opgegeven menu.

BOOL SetMenuDefaultItem ()  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu aan de standaarditem voor instellen.
uItem
Id of de positie van de nieuwe standaard menu-item of -1 voor geen standaarditem. De betekenis van deze parameter hangt af van de waarde van fByPos.
fByPos
Waarde die de betekenis van uItemaangeeft. Als deze parameter FALSE is, is uItem een menu-item-id. Anders is de positie van een menu-item.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Krijgen uitgebreid foutinformatie, gebruiken de GetLastError functie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, GetMenuDefaultItem

Index