De Bitmap Type vlag instellen

De MFT_BITMAP of MF_BITMAP vlag vertelt het systeem een bitmap in plaats van een tekenreeks gebruiken om te geven een menu-item. Een menu-item MFT_BITMAP of MF_BITMAP vlag moet worden ingesteld tijdens runtime; u kunt het niet instellen in de resource-definitie bestand.

Voor nieuwe toepassingen kunt u de functie SetMenuItemInfo of InsertMenuItem de MFT_BITMAP type vlag instellen. Gebruiken als u een menu-item van een tekstitem wilt een bitmapitem, SetMenuItemInfo. Gebruik de functie InsertMenuItem om een nieuwe BitmapItem toevoegen aan een menu,.

Toepassingen die zijn geschreven voor eerdere versies van het systeem kunnen blijven gebruiken van de functies ModifyMenu, InsertMenuof AppendMenu de MF_BITMAP vlag instellen. Gebruik ModifyMenuom een menu-item uit een tekst string item te een bitmapitem wijzigen. Een nieuwe BitmapItem toevoegen aan een menu, de MF_BITMAP vlag niet gebruiken met de functie InsertMenu of AppendMenu.

Index