CreateMenu

De CreateMenu functie maakt een menu. Het menu is aanvankelijk leeg, maar het kan worden gevuld met menu-items met behulp van de functies InsertMenuItem, AppendMenuen InsertMenu.

HMENU CreateMenu(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de ingang naar de zojuist gemaakte menu.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Middelen die zijn gekoppeld aan een menu dat is toegewezen aan een venster worden automatisch bevrijd. Als het menu niet is toegewezen aan een venster, moet een toepassing vrijmaken systeembronnen die is gekoppeld aan het menu alvorens te sluiten. Een toepassing bevrijdt menu middelen door het aanroepen van de functie DestroyMenu.

Windows 95:Het systeem kan een maximum van 16,364 menu grepen ondersteunen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, AppendMenu, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index