GetMenuItemID

De GetMenuItemID functie haalt de menu-item-id van een menu-item op de opgegeven positie in een menu gelegen.

(UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu, / / ingang naar menuintvzw / / positie van menu-item);
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu waarin het item waarvan id is om te worden opgehaald.
vzw
Hiermee geeft u de op nul gebaseerde relatieve positie van het menu-item waarvan id is om te worden opgehaald.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft de identificatie van het gegeven menu-item. Als het menu-item-id NULL is of als het opgegeven item een submenu opent, is de retourwaarde 0xFFFFFFFF.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, GetMenuItemCount

Index