WM_EXITMENULOOP

De WM_EXITMENULOOP bericht van een toepassing hoofdvenster procedure dat een menu modale lus heeft zijn verlaten.

WM_EXITLOOP wParam = (BOOL) fIsTrackPopupMenu / / vlaggen een snelkoppeling menu lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fIsTrackPopupMenu
Hiermee geeft u op of het menu betrokken een snelmenu is. Deze parameter heeft de waarde TRUE als er een snelmenu, ONWAAR als het niet.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

De functie DefWindowProc retourneert nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van de menu's, Menu-meldingen, DefWindowProc, WM_ENTERMENULOOP

Index