Menu Item scheidingstekens en regeleinden

Het systeem biedt een speciaal type van menu-item, genaamd een scheidingsteken, die wordt weergegeven als een horizontale lijn. U kunt een scheidingsteken gebruiken om een menu te verdelen in groepen met verwante items. Een scheidingsteken kan niet worden gebruikt in een menubalk, en de gebruiker kan niet selecteren een scheidingsteken.

Wanneer een menubalk meer menunamen bevat niet op één regel past, loopt het systeem de menubalk door automatisch het breken in twee of meer regels. U kunt een regeleinde optreden op een specifiek item in een menu door de vlag MFT_MENUBREAK type toewijzen aan het item veroorzaken. Het systeem plaatst dat item en alle volgende items op een nieuwe regel.

Wanneer een menu meer items bevat dan in één kolom past, zal het menu worden afgekapt. U kunt een kolomeinde optreden op een specifiek item in een menu door de vlag MFT_MENUBREAK type toewijzen aan het item of via de MENUBREAK optie in de instructie MENUITEM veroorzaken. Het systeem plaatst dat item en alle opeenvolgende items in een nieuwe kolom. De MFT_MENUBARBREAK type vlag heeft hetzelfde effect, behalve dat een verticale lijn tussen de nieuwe kolom en de oude weergegeven.

Als u de AppendMenu, InsertMenuof ModifyMenu functies toewijzen regeleinden gebruikt, moet u de vlaggen van het type MF_MENUBREAK of MF_MENUBARBREAK.

Index