Menu grepen

Het systeem genereert een unieke handvat voor elk menu. Een menu behandelen is een waarde van het type HMENU . Een toepassing moet een menu ingang opgeeft in veel van de functies van de Win32-menu. U ontvangt de greep naar een menubalk wanneer u het menu maakt of een menu bron laden. Voor meer informatie, zie het Menu maken.

Wilt ophalen de greep naar de menubalk voor een menu dat is gemaakt of geladen, gebruikt u de functie GetMenu . Wilt ophalen de ingang naar het submenu een menu-item is gekoppeld, gebruikt u de functie GetSubMenu of GetMenuItemInfo . Wilt u de bestandsingang naar een venster menu ophalen, gebruikt de GetSystemMenu functie.

Index