MDINEXTMENU

De MDINEXTMENU structuur bevat informatie over het menu te activeren.

typedef struct tagMDINEXTMENU {}
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, VER * LPMDINEXTMENU 

Leden

hmenuIn
Returns the handle naar het huidige menu.
hmenuNext
Hiermee geeft u een handvat om het menu te activeren.
hwndNext
Hiermee geeft u een ingang voor het venster waarnaar de menu-meldingen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van de menu's, Menu structuren, WM_NEXTMENU