Menu toegangstoetsen

De standaard toetsenbord interface voor menu's kan worden verbeterd door toegangstoetsen (mnemonics) toe te voegen aan menu-items. Een toegangstoets is een onderstreepte letter in de tekst van een menu-item. Wanneer een menu actief is, kan de gebruiker een menu-item selecteren met de toets die overeenkomt met de onderstreepte letter van het item. De gebruiker maakt de menubalk actief door op alt te drukken om het eerste item op de menubalk te markeren. Een menu is actief wanneer het wordt weergegeven.

M&aakt een toegangstoets voor een menu-item, plaatst u elk teken in de tekenreeks van het item met een en-teken. Bijvoorbeeld de tekenreeks "amp;Het systeem te onderstrepen van de letter "M" veroorzaakt verplaatsen".

Index