Een snelmenu weergeven

De functie wordt weergegeven in het volgende voorbeeld wordt een snelmenu weergegeven.

De toepassing bevat een menu resource met de tekenreeks "ShortcutExample." De menubalk bevat gewoon de menunaam van een. De toepassing gebruikt de TrackPopupMenu functie menu dit menu-item zijn gekoppeld wilt weergeven. (De menubalk zelf wordt niet weergegeven omdat TrackPopupMenu de greep naar een menu, vervolgmenu of snelmenu vereist.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / op het hoogste niveau menu HMENU hmenuTrackPopup; / / snelmenu / / het menu bron laden. 
 
  Als ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == NULL) return; 
 
  / / TrackPopupMenu kan niet display het menu bar zo get / / de ingang naar het eerste snelmenu. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Het snelmenu weergeven. Bijhouden van de juiste muis / / button. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); 
 
  / / Het menu vernietigen. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 
 

Index