Gemarkeerde Menu-Items

Het systeem markeert automatisch menu-items in menu's, aangezien de gebruiker hen selecteert. Echter, markering kan worden expliciet toegevoegd of verwijderd uit een menunaam op de menubalk met behulp van de functie HiliteMenuItem . Deze functie heeft geen effect op de menu-items in menu's. Wanneer HiliteMenuItem wordt gebruikt voor het markeren van een menunaam, echter de naam alleen lijkt te worden geselecteerd. Als de gebruiker op enter drukt, wordt het gemarkeerde item niet gekozen. Dit kan zinvol in, bijvoorbeeld een toepassing training het gebruik van menu's toont.

Index