Een snelmenu maken

Doorgeven aan een snelmenu in een toepassing gebruikt, het handvat aan de TrackPopupMenuEx functie. Meestal roept een toepassing TrackPopupMenuEx in een venster procedure in antwoord op een bericht van user-generated, zoals WM_LBUTTONDOWN of WM_KEYDOWN.

Naast het pop-upmenu handvat vereist TrackPopupMenuEx dat u de ingang voor het venster van de eigenaar, de positie van het snelmenu (in schermco÷rdinaten), en de muisknop waarmee de gebruiker om te kiezen van een item kunt opgeven.

De oudere TrackPopupMenu functie wordt nog wel ondersteund, maar nieuwe toepassingen gebruikmaken van de functie TrackPopupMenuEx . De functie TrackPopupMenuEx vereist dezelfde parameters als TrackPopupMenu, maar u kunt ook een gedeelte van het scherm dat het menu niet mag verhullen opgeven. Een toepassing meestal aanroept deze functies in een venster procedure bij de verwerking van het WM_CONTEXTMENU bericht.

U kunt de positie van een snelmenu opgeven door middel van x - en y-co÷rdinaten samen met de TPM_CENTERALIGN, TPM_LEFTALIGN, of TPM_RIGHTALIGN vlag. De vlag geeft de positie van het snelmenu de optie relatief ten opzichte van de x - en y-co÷rdinaten.

U moet dat de gebruiker een item kiest in een snelmenu met behulp van dezelfde muisknop gebruikt om het menu weer te geven. Om dit te doen, hetzij TPM_LEFTBUTTON of TPM_RIGHTBUTTON vlag om aan te geven welke muisknop de gebruiker gebruiken kan om te kiezen een menu-item opgeven.

Index