LoadMenuIndirect

De LoadMenuIndirect functie laadt het opgegeven menusjabloon in geheugen.

HMENU LoadMenuIndirect) CONST MENUTEMPLATE  * lpMenuTemplate / / adres van menusjabloon);
 

Parameters

lpMenuTemplate
Pointer naar een menusjabloon of een uitgebreide menusjabloon.

Een menusjabloon bestaat uit een structuur van MENUITEMTEMPLATEHEADER gevolgd door een of meer aaneengesloten MENUITEMTEMPLATE structuren. Een uitgebreide menusjabloon bestaat uit een structuur van MENUEX_TEMPLATE_HEADER gevolgd door een of meer aaneengesloten MENUEX_TEMPLATE_ITEM structuren.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de ingang naar het menu.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Voor zowel de ANSI en de Unicode-versie van deze functie, moeten de tekenreeksen in de structuur van de MENUITEMTEMPLATE worden Unicode-tekenreeksen.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, LoadMenu, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER

Index