MenuItemFromPoint

De MenuItemFromPoint functie bepaalt welke menuoptie, als een, op de opgegeven locatie.

UINT WINAPI MenuItemFromPoint) HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  punt  ptScreen  );
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster met het menu.

Windows NT 5.0 en Windows 98: Als deze waarde NULL is en de parameter hMenu een popup menu vertegenwoordigt, vindt de functie het menuvenster.

hMenu
Ingang naar het menu met de menu-items te raken test.
ptScreen
Punt structuur specifying the location om te testen. Als hMenu is opgegeven een menubalk, is deze parameter in venster coördinaten. Anders is het in client coördinaten.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert de op nul gebaseerde positie van het menu-item op de opgegeven locatie of –1 als geen menu-item op de opgegeven locatie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, punt

Index