Positie van het menu-Item

In aanvulling op met een unieke id, heeft elk menu-item in een menubalk of het menu een unieke positiewaarde. Het meest linkse onderdeel in een menubalk of het bovenste item in een menu, heeft positie nul. De positiewaarde van de wordt verhoogd voor latere menu-items. Het systeem wordt een positiewaarde toegewezen aan alle items in een menu, met inbegrip van scheidingstekens. De volgende afbeelding ziet u de position-waarden van items in een menubalk en in een menu.

Wanneer een menufunctie aanroepen die worden gewijzigd of informatie over een specifieke menu-item opgehaald, kunt u het item met de id of de positie opgeven. Voor meer informatie, Zie Wijzigingen in Menu.

Index