WM_CAPTURECHANGED

WM_CAPTURECHANGED wordt het bericht naar de venster dat het vangen van de muis verliezen is.

WM_CAPTURECHANGED hwndNewCapture (HWND) lParam; =    / / verwerken van venster te krijgen muis vastleggen 
 

Parameters

hwndNewCapture
Waarde van lParam. Ingang naar het venster dat is het verkrijgen van het vangen van de muis.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Een venster ontvangt dit bericht zelfs als het ReleaseCapture zelf noemt. Een toepassing moet niet proberen te vangen van de muis instellen als reactie op dit bericht.

Als dit bericht wordt ontvangen, moet een venster herschrijven zelf, indien nodig, aan de nieuwe muis-vangst staat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input berichten, ReleaseCapture, SetCapture

Index