MOUSEMOVEPOINT

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

De MOUSEMOVEPOINT structuur bevat informatie over de locatie van de muis in de schermco÷rdinaten.

typedef struct tagMOUSEMOVEPOINT {}
    int x;
    int y;
    DWORD-tijd;
    DWORD-dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, VER * LPMOUSEMOVEPOINT 

Leden

x
Identificeert de x-co÷rdinaat van de muis.
y
Identificeert de y-co÷rdinaat van de muis.
tijd
Hiermee geeft u de tijdstempel van de co÷rdinaat van de muis.
dwExtraInfo
Hiermee geeft u extra informatie in verband met dit co÷rdinaat.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 98 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input structuren, GetMouseMovePoints

Index