Muiscursor

Wanneer de gebruiker de muis verplaatst, beweegt het systeem een bitmap op het scherm de muiscursorgenoemd. De muiscursor bevat een single-pixel punt genoemd de hot spot, een punt dat het systeem tracks en herkent als de positie van de cursor. Als een muisgebeurtenis van de, ontvangt het venster dat de hot spot meestal bevat het bericht van de muis ten gevolge van de gebeurtenis. Het venster moet niet actief of hebben de focus van het toetsenbord een muis bericht.

Het systeem houdt een variabele die de snelheid van de muis regelt dat wil zeggen de afstand de cursor wordt verplaatst wanneer de gebruiker de muis verplaatst. U kunt de SystemParametersInfo functie met de vlag SPI_GETMOUSE of SPI_SETMOUSE ophalen of instellen van de muis snelheid. Zie voor meer informatie over de muiscursors, Cursors.

Index