GetDoubleClickTime

De GetDoubleClickTime functie haalt de huidige Dubbelklik op tijd voor de muis. Dubbelklik is een serie van twee klikken van de muisknop, de tweede die zich binnen een bepaalde tijd na de eerste. De Dubbelklik op tijd is het maximum aantal milliseconden die kan optreden tussen de eerste en tweede klik op van een dubbelklik.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft de huidige Dubbelklik op tijd, in milliseconden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input functies, SetDoubleClickTime