Nonqueued berichten

Nonqueued berichten worden onmiddellijk naar de bestemming venster procedure, het omzeilen van de berichtenwachtrij systeem en draad berichtenwachtrij verzonden. Het systeem stuurt meestal nonqueued berichten in kennis te stellen van een venster van gebeurtenissen die invloed hebben op het. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker wordt een nieuwe toepassingsvenster geactiveerd, verzendt het systeem het venster een reeks berichten, waaronder WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUSen WM_SETCURSOR. Deze berichten in kennis van het venster dat op heeft geweest geactiveerd, dat invoer van het toetsenbord is wordt omgeleid naar de venster, en dat de muiscursor is binnen de grenzen van het venster verplaatst. Nonqueued berichten kunnen ook leiden tot wanneer een toepassing wordt aangeroepen bepaalde functies van het systeem. Bijvoorbeeld, stuurt het systeem het bericht WM_WINDOWPOSCHANGED nadat een toepassing de functie SetWindowPos gebruikt om een venster te verplaatsen.

Index