GetMessageExtraInfo

De GetMessageExtraInfo functie krijgt het extra berichtinformatie voor de huidige thread. Extra berichtinformatie is een toepassing of stuurprogramma-gedefinieerde 32-bits waarde die hoort bij de huidige thread's berichtenwachtrij. U kunt de functie SetMessageExtraInfo een thread's extra berichtinformatie, die tot de volgende aanroep GetMessage ofPeekMessage blijven zal instellen.

LANGE GetMessageExtraInfo(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft u de extra informatie. De betekenis van de extra informatie is specifieke apparaat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij functies, GetMessage, PeekMessage, SetMessageExtraInfo

Index