MSG

De MSG -structuur bevat informatie uit de berichtenwachtrij van een thread met.

typedef struct tagMSG {/ / msg HWND hwnd;   
  UINT bericht; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  DWORD-tijd; 
  PUNT pt; 
} MSG 
 

Leden

hwnd
Ingang naar het venster waarvan venster procedure het bericht ontvangt.
bericht
Hiermee geeft u het nummer van de.
wParam
Aanvullende informatie over het bericht aangeeft. De precieze betekenis hangt af van de waarde van het lid bericht.
lParam
Aanvullende informatie over het bericht aangeeft. De precieze betekenis hangt af van de waarde van het lid bericht.
tijd
Hiermee geeft u de tijd waarop het bericht is gepost.
pt
Hiermee geeft u de cursorpositie van de, in schermcoördinaten, wanneer het bericht is gepost.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij structuren, GetMessage, PeekMessage

Index