PostQuitMessage

De functie PostQuitMessage geeft aan dat het systeem dat een draad een verzoek om te beŽindigen heeft (afsluiten). Het wordt meestal gebruikt in antwoord op een bericht van WM_DESTROY.

VOID () PostQuitMessage int  nExitCode / / code van de uitgang);
 

Parameters

nExitCode
Hiermee geeft u een afsluitcode van toepassing. Deze waarde wordt gebruikt als de parameter wParam van het WM_QUIT bericht.

Retourwaarden

Deze functie retourneert een waarde geen.

Opmerkingen

De functie PostQuitMessage een WM_QUIT -bericht naar de thread's berichtenwachtrij posts en geeft onmiddellijk; de functie geeft gewoon aan dat het systeem die de draad aanvraagt om af te sluiten op een bepaald tijdstip in de toekomst.

Wanneer de thread haalt dit bericht op de WM_QUIT van zijn berichtenwachtrij, moet het sluiten van de lus bericht en besturing wordt teruggegeven aan het systeem. De waarde van de afrit keerde terug naar het systeem moet de parameter wParam van het WM_QUIT bericht.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij functies, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, WM_DESTROY, WM_QUIT