WM_MDIDESTROY

Een toepassing verzendt het bericht WM_MDIDESTROY naar een meerdere interface (MDI) client documentvenster aan een onderliggend MDI-venster sluiten.

WM_MDIDESTROY wParam = (WPARAM) (HWND) hwndChild; / / verwerken kind te sluiten lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

hwndChild
Waarde van wParam. Ingang naar het MDI-subvenster te worden gesloten.

Retourwaarden

Dit bericht altijd nul geretourneerd.

Opmerkingen

Dit bericht wordt de titel van het MDI-subvenster verwijderd uit de MDI-framevenster en deactiveert het onderliggende venster. Een toepassing moet dit bericht gebruiken om alle MDI kind Vensters te sluiten.

Als een venster MDI-client een bericht ontvangt dat de activering van haar kind windows verandert en de actieve MDI kind venster is gemaximaliseerd, het systeem herstelt het actieve kind venster en wordt het nieuwe geactiveerde kind venster gemaximaliseerd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Meerdere Document Interface overzicht, meerdere Document Interface berichten, WM_MDICREATE

Index