TranslateMDISysAccel

De TranslateMDISysAccel functie processen versneller toetsaanslagen voor opdrachten in het menu venster van de meerdere document interface (MDI) kind windows die is gekoppeld aan het opgegeven venster MDI-client. De functie WM_KEYUP en WM_KEYDOWN berichten op WM_SYSCOMMAND berichten vertaalt en stuurt deze naar de juiste MDI kind windows.

BOOL TranslateMDISysAccel ()  HWND  hWndClient, / / ingang naar venster in MDI-clientLPMSGlpMsg / / adres van structuur met bericht data);
 

Parameters

hWndClient
Ingang naar het clientvenster van MDI.
lpMsg
Aanwijzer naar een bericht ontvangen met behulp van de functie GetMessage of PeekMessage . Het bericht moet worden een MSG -structuur en berichtinformatie uit de berichtenwachtrij van de toepassing bevatten.

Retourwaarden

Als het bericht is vertaald in een systeem commando, is de retourwaarde aan nul.

Als het bericht is niet vertaald in een systeem commando, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Meerdere Document Interface overzicht, meerdere Document Interface functies, GetMessage, PeekMessage, TranslateAccelerator, MSG, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSCOMMAND

Index