LB_SETSEL

Een toepassing verzendt een LB_SETSEL bericht selecteren een tekenreeks in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

LB_SETSEL wParam = fSelect (WPARAM) (BOOL);   / / Selectie markeren lParam = index (LPARAM) (UINT);     / / index, punt 
 

Parameters

fSelect
Waarde van wParam. Geeft aan hoe de selectie ingesteld. Als de fSelect -parameter TRUE is, is de tekenreeks geselecteerd en gemarkeerd; Als fSelect FALSE is, het hoogtepunt is verwijderd en wordt de tekenreeks niet langer is geselecteerd.
index
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van de tekenreeks instellen. Als index –1 is, wordt de selectie toegevoegd aan of verwijderd uit alle strings, afhankelijk van de waarde van fSelect.

Retourwaarden

Als een fout optreedt, is de retourwaarde LB_ERR.

Opmerkingen

Dit bericht alleen met keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden gebruiken.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_GETSEL, LB_SELITEMRANGE