WM_DELETEITEM

De WM_DELETEITEM-bericht wordt verzonden naar de eigenaar van een keuzelijst of keuzelijst met invoervak wanneer de keuzelijst of keuzelijst met invoervak wordt vernietigd of wanneer items worden verwijderd door het bericht LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT, CB_DELETESTRINGof CB_RESETCONTENT . Het systeem stuurt een bericht van de WM_DELETEITEM voor elk verwijderd item. Het systeem stuurt het bericht WM_DELETEITEM voor verwijderde keuzelijst of keuzelijst met invoervak vak item met niet-nulzijnde artikelgegevens.

WM_DELETEITEM idCtl = wParam;           / / control lpdis id = lParam (LPDELETEITEMSTRUCT); / / structuur met artikelgegevens 
 

Parameters

idCtl
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de id van het besturingselement dat het WM_DELETEITEM bericht verzonden.
lpdis
Waarde van lParam. Aanwijzer naar een DELETEITEMSTRUCT structuur dat informatie over het item verwijderd uit een keuzelijst bevat.

Retourwaarden

Een toepassing moet retourneren TRUE als het dit bericht verwerkt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, CB_DELETESTRING, CB_RESETCONTENT, DELETEITEMSTRUCT, LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT

Index