LB_SELITEMRANGE

Een toepassing verzendt een LB_SELITEMRANGE bericht selecteren een of meer opeenvolgende items in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

LB_SELITEMRANGE wParam = fSelect (WPARAM) (BOOL);   / / Selectie markeren lParam = MAKELPARAM (wFirst, wLast); / / eerste en laatste objecten 
 

Parameters

fSelect
Waarde van wParam. Geeft aan hoe de selectie ingesteld. Als de fSelect -parameter TRUE is, is de tekenreeks geselecteerd en gemarkeerd; Als fSelect gelijk is aan nul, het hoogtepunt is verwijderd en wordt de tekenreeks niet langer is geselecteerd.
wFirst
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van het eerste item selecteren.
wLast
Waarde van de eersterangs woord van lParam. De op nul gebaseerde index aangeeft van het laatste item selecteren.

Retourwaarden

Als een fout optreedt, is de retourwaarde LB_ERR.

Opmerkingen

Dit bericht alleen met keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden gebruiken.

Dit bericht kan een bereik alleen binnen de eerste 65.536 items selecteren.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_SELITEMRANGEEX, LB_SETSEL

Index