Meldingen van keuzelijsten

Wanneer een gebeurtenis in een keuzelijst plaatsvindt, stuurt de keuzelijst een melding naar het dialoogvenster vak procedure van de eigenaar-venster. Lijst vak meldingen worden verzonden wanneer een gebruiker selecteert, dubbelklikt, of wordt geannuleerd het item in een keuzelijst; Wanneer de keuzelijst toetsenbordfocus krijgt of verliest het; en wanneer het systeem niet genoeg geheugen voor een lijst vak verzoek toewijzen kan. Een melding wordt verzonden als een WM_COMMAND -bericht waarin de woord van lagere orde van de wParam parameter de lijst vak ID bevat, de eersterangs woord van wParam bevat de melding en de parameter lParam bevat de vensteringang van de controle.

Een dialoogvenster vak procedure is niet vereist voor het verwerken van deze berichten; de verstekprocedure venster verwerkt ze.

Een toepassing moet controleren en verwerken van de volgende lijst vak meldingen.

Melding Beschrijving
LBN_DBLCLK De gebruiker dubbelklikt op een item in de keuzelijst.
LBN_ERRSPACE De keuzelijst kan niet genoeg geheugen om te voldoen aan een aanvraag toewijzen.
LBN_KILLFOCUS De keuzelijst verliest de toetsenbordfocus.
LBN_SELCANCEL De gebruiker annuleert de selectie van een item in de keuzelijst.
LBN_SELCHANGE De selectie in een keuzelijst is aan het veranderen.
LBN_SETFOCUS De keuzelijst focus de toetsenbord.