LB_GETANCHORINDEX

Een toepassing verzendt een bericht LB_GETANCHORINDEX naar de index van het item anker ophalen — dat wil zeggen, het item waaruit een meervoudige selectie begint. Een meervoudige selectie omvat alle items van het anker item naar het item caret.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de index van het item anker.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_SETANCHORINDEX

Index