LB_GETITEMDATA

Een toepassing verzendt een LB_GETITEMDATA-bericht naar de toepassing gedefinieerde 32-bits waarde die is gekoppeld aan het item in de opgegeven lijst ophalen.

LB_GETITEMDATA wParam = index (WPARAM);    / / index lParam, punt = 0;                 / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de index van het item.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden. Dit betekent keuzelijsten kunnen niet meer dan 32.767 objecten bevatten. Hoewel het aantal items beperkt is, wordt de totale grootte in bytes van de items in een keuzelijst alleen beperkt door beschikbaar geheugen.

Retourwaarden

De retourwaarde is de 32-bits waarde die hoort bij het item, of LB_ERR, als een fout optreedt. Als het item in een keuzelijst die door de eigenaar getekende en is gemaakt zonder de LBS_HASSTRINGS stijl, was deze 32-bits waarde in de parameter lParam van de LB_ADDSTRING of LB_INSERTSTRING bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst. Anders is de waarde in de lParam van een LB_SETITEMDATA-bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_ADDSTRING, LB_INSERTSTRING, LB_SETITEMDATA

Index