LBN_SELCHANGE

Een toepassing verzendt het bericht LBN_SELCHANGE wanneer de selectie in een keuzelijst is aan het veranderen. Het bovenliggende venster van het lijst ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

LBN_SELCHANGE idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van lijst box hwndListBox = lParam (HWND);       / / verwerken keuzelijst 
 

Opmerkingen

Deze melding wordt niet verstuurd als het bericht LB_SETCURSEL de selectie verandert.

Deze melding alleen van toepassing op een keuzelijst die de stijl van LBS_NOTIFY heeft.

Voor een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden, LBN_SELCHANGE wordt een bericht gestuurd wanneer de gebruiker op een pijltoets drukt, zelfs als de selectie wordt niet gewijzigd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, WM_COMMAND lijst vak berichten, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCANCEL,

Index