LB_SETITEMDATA

Een toepassing verzendt een bericht LB_SETITEMDATA een 32-bits waarde die hoort bij het opgegeven item in een keuzelijst instellen.

LB_SETITEMDATA wParam = index (WPARAM);    / / index lParam, punt = (LPARAM) dwData;   / / waarde met item wilt verbinden 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. De op nul gebaseerde index aangeeft van het item.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden. Dit betekent keuzelijsten kunnen niet meer dan 32.767 objecten bevatten. Hoewel het aantal items beperkt is, wordt de totale grootte in bytes van de items in een keuzelijst alleen beperkt door beschikbaar geheugen.

dwData
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de 32-bits waarde geassocieerd te worden met het item.

Retourwaarden

Als een fout optreedt, is de retourwaarde LB_ERR.

Opmerkingen

Als het item zich in een eigenaar getekende keuzelijst gemaakt zonder de LBS_HASSTRINGS stijl, vervangt dit bericht de 32-bits waarde in de parameter lParam van de LB_ADDSTRING of LB_INSERTSTRING bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_ADDSTRING, LB_GETITEMDATA, LB_INSERTSTRING