GetActiveWindow

De functie GetActiveWindow haalt de vensteringang voor het actieve venster van de aanroepende thread berichtenwachtrij is gekoppeld.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de ingang voor het actieve venster van de aanroepende thread berichtenwachtrij is gekoppeld. Anders, de retourwaarde NULL is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, SetActiveWindow

Index