WM_SYSDEADCHAR

WM_SYSDEADCHAR wordt het bericht naar het venster met focus van het toetsenbord als een WM_SYSKEYDOWN-bericht is vertaald door de TranslateMessage functie. WM_SYSDEADCHAR Hiermee geeft u de tekencode van een dood belangrijke systeem — dat wil zeggen een dode toets die is ingedrukt terwijl u de alt-toets ingedrukt houdt.

WM_SYSDEADCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / karakter code lKeyData = lParam;              / / sleutel gegevens 
 

Parameters

chCharCode
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de tekencode gegenereerd door het systeem dood belangrijke — dat wil zeggen een dode toets die is ingedrukt terwijl u de alt-toets ingedrukt houdt.
lKeyData
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de herhaling tellen, Scancode, uitgebreid-sleutel vlag, context code, vorige sleutel-vlag en overgang-vlag, zoals in de volgende tabel.
Waarde Beschrijving
0–15 Hiermee geeft u de Herhaal aantal voor het huidige bericht. De waarde is het aantal keren die de toetsaanslag is auto-herhaald als gevolg van de gebruiker de toets ingedrukt. Als de toetsaanslag wordt gehouden lang genoeg, zijn meerdere berichten verzonden. Echter, de herhaling telling is niet cumulatief.
evenement Hiermee geeft u de Scancode. De waarde hangt af van de original equipment manufacturer (OEM).
24 Hiermee geeft u aan of de sleutel is een uitgebreide sleutel, zoals de rechter alt en ctrl-toetsen die worden weergegeven op een verbeterde 101 - of 102-key toetsenbord. De waarde is 1 als het is een uitgebreide sleutel; anders is het 0.
testsessies Voorbehouden; Gebruik geen.
29 Hiermee geeft u de context-code. De waarde is 1 als de alt-toets is ingedrukt, terwijl de toets is ingedrukt; anders, is de waarde 0.
30 Hiermee geeft u de vorige belangrijkste staat. De waarde is 1 als de sleutel niet actief is voordat het bericht wordt verzonden, of het is 0 als de sleutel tot is.
31 Hiermee geeft u de overgang staat. De waarde is 1 als de sleutel wordt vrijgegeven, of het is 0 als de toets wordt ingedrukt.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Voor verbeterde 101 en 102-toetsen zijn uitgebreide sleutels de juiste alt en ctrl-toetsen op het hoofdgedeelte van het toetsenbord; de ins, del, home, einde, page up, page down en pijltoetsen in de clusters aan de linkerkant van het numerieke toetsenblok; en de kloof (/) en ga sleutels in het numerieke toetsenblok. Andere toetsenborden kunnen ondersteunen de bit uitgebreid-sleutel in de parameter lKeyData.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input berichten, TranslateMessage, WM_DEADCHAR, WM_SYSKEYDOWN

Index