Belangrijke Status

Tijdens het verwerken van een toetsenbord bericht, kan een toepassing wilt bepalen van de status van een andere sleutel naast degene die het huidige bericht gegenereerd. Bijvoorbeeld, moet een tekstverwerker waarmee de gebruiker druk op shift + einde als een blok tekst wilt selecteren de status van de shift-toets wanneer het een toetsaanslag-bericht van de einde-toets ontvangt. De kan toepassing de functie GetKeyState om te bepalen van de status van een virtuele sleutel op het moment dat het huidige bericht is gegenereerd; de GetAsyncKeyState functie kunt het ophalen van de huidige status van een virtuele sleutel.

De toetsenbordindeling onderhoudt een lijst met namen. De naam van een sleutel die een teken produceert is hetzelfde als het teken geproduceerd door de sleutel. De naam van een noncharacter sleutel zoals tab en voer is opgeslagen als een karakter string. Een toepassing kunt de naam van een willekeurige toets van het stuurprogramma ophalen door het aanroepen van de functie GetKeyNameText.

Index