WM_DEADCHAR

Het WM_DEADCHAR bericht is gepost naar het venster met focus van het toetsenbord als een WM_KEYUP -bericht is vertaald door de TranslateMessage functie. WM_DEADCHAR Hiermee geeft u een tekencode die door een dode sleutel gegenereerd. Een dode toets is een toets die een teken, zoals de umlaut (dubbele punt), dat is gecombineerd met een ander karakter aan het vormen van een samengesteld karakter gegenereerd. Bijvoorbeeld, wordt de umlaut-O karakter (Ö) gegenereerd door de dode toets voor de umlaut teken te typen en typt u vervolgens de O-toets.

WM_DEADCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / karakter code lKeyData = lParam;              / / sleutel gegevens 
 

Parameters

chCharCode
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de tekencode gegenereerd door de dode toets.
lKeyData
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de herhaling tellen, Scancode, uitgebreid-sleutel vlag, context code, vorige sleutel-vlag en overgang-vlag, zoals in de volgende tabel.
Waarde Beschrijving
0–15 Hiermee geeft u de Herhaal aantal voor het huidige bericht. De waarde is het aantal keren die de toetsaanslag is auto-herhaald als gevolg van de gebruiker de toets ingedrukt. Als de toetsaanslag wordt gehouden lang genoeg, zijn meerdere berichten verzonden. Echter, de herhaling telling is niet cumulatief.
evenement Hiermee geeft u de Scancode. De waarde hangt af van de original equipment manufacturer (OEM).
24 Hiermee geeft u aan of de sleutel is een uitgebreide sleutel, zoals de rechter alt en ctrl-toetsen die worden weergegeven op een verbeterde 101 - of 102-key toetsenbord. De waarde is 1 als het is een uitgebreide sleutel; anders is het 0.
testsessies Voorbehouden; Gebruik geen.
29 Hiermee geeft u de context-code. De waarde is 1 als de alt-toets is ingedrukt, terwijl de toets is ingedrukt; anders, is de waarde 0.
30 Hiermee geeft u de vorige belangrijkste staat. De waarde is 1 als de sleutel niet actief is voordat het bericht wordt verzonden, of het is 0 als de sleutel tot is.
31 Hiermee geeft u de overgang staat. De waarde is 1 als de sleutel wordt vrijgegeven, of het is 0 als de toets wordt ingedrukt.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Het WM_DEADCHAR bericht wordt meestal gebruikt door toepassingen om de gebruikersfeedback over elke ingedrukte toets te geven. Een toepassing kan bijvoorbeeld het accent weergeven in de huidige tekenpositie zonder te bewegen de caret.

Want er niet noodzakelijkerwijs een-op-een correspondentie tussen toetsen ingedrukt is en teken berichten gegenereerd, de informatie in de eersterangs woord van de lKeyData -parameter over het algemeen niet handig voor toepassingen is. De informatie in de eersterangs woord geldt alleen voor de meest recente WM_KEYDOWN bericht dat voorafgaat aan de terbeschikkingstelling van het WM_DEADCHAR bericht.

Voor verbeterde 101 en 102-toetsen zijn uitgebreide sleutels de juiste alt en de juiste ctrl-toetsen op het hoofdgedeelte van het toetsenbord; de ins, del, home, einde, page up, page down en pijltoetsen in de clusters aan de linkerkant van het numerieke toetsenblok; en de kloof (/) en ga sleutels in het numerieke toetsenblok. Sommige andere toetsenborden kunnen ondersteunen de bit uitgebreid-sleutel in de parameter lKeyData.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input berichten, TranslateMessage, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSDEADCHAR

Index